Terms and Conditions

Terms and Conditions คือข้อบังคับและเงื่อนไขก่อนที่ผู้ใช้ทุกท่านจะได้ใช้บริการ ซึ่งท่านต้องทำความใจและอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ก่อนจะทำการยอมรับในข้อตกลงของเรา ซึ่งกฎข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อนให้ผู้ใช้ทุก ๆ ท่านได้ใช้บริการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งท่านห้ามทำผิดต่อกฎข้อบังคับและละเมิดเงื่อนไขของเราเด็ดขาด

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้: อันดับแรกผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป เราถึงจะให้บริการแก่ท่านได้ ซึ่งหากท่านอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่เรากำหนด ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้ที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลของผู้ใช้จะอยู่ในการดูแลของทีมงานเรา ซึ่งมีความปลอดภัยสูง ไม่นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือ บุคคลที่สามให้เสียหายอย่างเด็ดขาด
  3. การใช้งาน: การใช้งานของเรามีกฎระเบียบที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเดิมพันในเกมพนันต่าง ๆ รวมไปถึงการฝาก-ถอนเครดิตของท่านด้วยเช่นกัน
  4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: หากเกิดความเสียหายรุนแรง ทางเว็บ Ufabettinfom4.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ๆ นั้น
  5. การยกเลิกสมาชิก: การยกเลิกสมาชิกของผู้ใช้ทุกท่านจะขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง หากท่านไม่กระทำความผิดต่อกฎข้อบังคับ หรือ ละเมิดเงื่อนไขอื่น ๆ ของเรา แต่ถ้าท่านละเมิดกฎ หรือ ผิดเงื่อนไข ทางเราจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านทันที
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข: เว็บ Ufabettinfom4.com มีสิทธิ์ในการเพิ่มกฎข้อบังคับและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกรับทราบล่วงหน้า
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: เกมพนันทุกชนิด รูปภาพ วีดีโอ หรือ รูปแบบการให้บริการต่าง ๆ ที่ปรากฎในเว็บ Ufabettinfom4.com ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยตรง ห้ามนำไปคัดลอก หรือ ทำเลียนแบบโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
  8. ข้อตกลงทางกฎหมาย: ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้จะอยู่ในการดูแลของกฎหมาย ซึ่งท่านไม่ต้องกังวลใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นต้องถูกไต่สวนตามกฎหมายทันที
  9. การติดต่อ: ท่านใดที่ต้องการติดต่อเพื่อพูดคุยในรายละเอียดต่าง ๆ ให้มากกว่าเดิม สามารถติดต่อผ่านทาง contact@Ufabettinfom4.com
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข: เมื่อท่านได้เริ่มใช้บริการเว็บ Ufabettinfom4.com แล้วทางเราจะถือว่าท่านยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้